Beauty Skin Glowing & Halal.
0 produk di keranjang belanja Anda

Tidak ada produk di keranjang.

Arsip Tag Inner Beauty

Apa Sih Inner Beauty? Sebuah Awal Pengenalan

Apa Sih Inner Beauty? – Wanita merupakan salah satu manusia Allah yang dilahirkan dengan sepenuh daya tarik buat yang memandangnya. Salah satu daya tarik terbesar dari perempuan ialah tingkat kecantikan yang dipunyai oleh wanita itu. Kecantikan bermakna lebar, tidak cuma sebatas pada keelokan jasmani semata, akan tetapi kecantikan nilai-nilai non fisik mempunyai poin yang jauh lebih besar daripada perkara jasmani. Seseorang bisa saja mempunyai muka cantik, akan tetapi belum tentu kecantikan itu akan memberi ‘poin’ lebih pada seseorang perempuan itu. Malahan tidak sedikit seseorang wanita yang cuma fokus mempertimbangkan kecantikan jasmani dan juga menelantarkan komponen non fisik yang tampak malah akan menyusutkan ‘nilai’ si wanita itu. Kecantikan dari Dalam yang terpancar dari diri seseorang wanita ataupun lebih diketahui dengan sebutan inner beauty adalah hal yang tidak bisa dipandang remeh untuk seorang wanita. Idealnya, seseorang wanita yang cakap ialah wanita yang piawai memelihara kecantikan jasmani dan juga pandai pula memelihara kecantikan dalam (Inner beauty) tadi. Terdapat banyak situasi terkait kecantikan dari dalam diri seseorang wanita. Seseorang yang piawai mengatur inner beauty dalam dirinya akan tampak jadi sosok wanita mengasyikkan yang disenangi tidak cuma oleh golongan lelaki namun juga sesama golongan wanita itu sendiri. Tidak sedikit kaum adam yang mementingkan permasalahan inner beauty dalam menilai seseorang wanita. Para maskulin cerdas memang tidak akan terkecoh oleh kecantikan jasmani semata, akan tetapi mereka pula akan menilai kecantikan dalam dari seseorang wanita. Kecantikan dari…

Baca selengkapnya